Palun võtta mind Eesti Väikesadamate Liidu liikmeks. Käesolevaga olen tutvunud EVL põhikirjaga ja soovin aktiivselt osaleda EVL-I töös.

Minu kontaktandmed on järgmised

Ees- ja perenimi: *
Mobiiltelefon: *
E-posti aadress:
Kodune aadress:
Indeks:
Töökoha nimetus: *
Töökoha aadress: *
Töökoha telefon: *
EVSL-i otsepostitusi soovin: (kodusele/töökoha aadressile)
EVSL liikmemaks tasutud: (sisestada kuupäev)

* - kohustuslik täita