Eesti Väikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     Ühisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  Infoleht
  »  2014
  »  2006


Infoleht


Eesti Väikesadamate Liidu  infoleht 2014


Infolehe sisukord

 • Eesti Väikesadamate Liit tegutseb
 • Aastal 2014 parim keskkonnateadlik väikesadam
 • Koos suudab suuri asju ehk Orjaku sadama lugu
 • Väikesadamate võrgustiku kava
 • Sadamatele seatud keskkonnanõuded
 • Üks võimalus arendada sadamaid läbi INTERACT III programmi
 • Tänavu möödub 130 aastat Käsmu Merekooli asutamisest
 • Eesti merenduspoliitika ja selle rakenduskava
 • Esimene kutseliste kalurite teabepäev Kärdlas 11.04.2014
 • Väljavõte Indrek Lulla, Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhataja ettekandest Hiiumaal 11.04.2014
 • Vee erikasutus ja selleks vajaliku loa saamine
 • Keskkonnamõju hindamine vee erikasutusega seotud tegevuse puhul
 • Väikesadamate arendamisel tuleb panustada ka Kaitseliidu mereüksuste taastamisele
 • Miks ehitame ebaökonoomseid ja lühikese kasutusperioodiga sadamaid
 • Kuidas mina saan ennetada merelise prügi teket


7kh