Eesti Všikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     ‹hisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  ‹hisprojektid
  Ľ  Konkurss


‹hisprojektid


 EVSL jätkab projektidega, milledest saame ära märkida:

1. Maakondlikud infopäevad
Infopäevade eesmärk on luua kõigile väikesadamate omanikele ja taastajatele otsene võimalus kohtumiseks merenduse, keskkonnakaitse ja sadamatega tegelevate ametkondade spetsialistidega.

2. Konsultatsioonitegevus ja infobaas
Meie liiduga teevad koostööd Eestis hinnatud spetsialistid, kes enamasti on tasuta jaganud oma teadmisi väikesadamate omanikele ja taastajatele. Infobaasid asubad EVSL maakondlikes infopunktides.

3. Väikesadamate ja rannarahva huvide kaitsmine ning kultuuripärandi säilitamine.
Informeerides pidevalt erinevaid ministeeriume ja ametkondi väikesadamate probleemidest, loodame, et Eesti muutub taas mereriigiks.7kh