Eesti Väikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     Ühisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  Liidu struktuur
  »  Eesti Väikesadamate Liidu Põhikiri
  »  Ajalugu
  »  Liikmeskond


Ajalugu


Eesti Väikesadamate Liit Asutati 1996.aastal. Liit kutsuti kokku väikesadamatekatusorganisatsioonina.

Liidu põhitegevuseks on olnud teabepäevade korraldamine, infolehe väljaandmine ja oskusteabe jagamine

Kõik sai alguse Phare koostööprogrammist, mille eesmärgiks oli rannapiirkondade arengu intensiivistamine.Pärnus toimus programmi raames seminar ja workshop ning järgnevalt õppereis Soome ja Rootsi.

Õppereisil arutelude käigus selgus vajadus esindusorganisatsiooni järele. Moodustus initsiatiivgrupp Eesti Väikesadamate Liidu asutamiseks7kh