Eesti Všikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     ‹hisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  Uudised


Uudised


EVSL tegevus 2014


Keskkonnateadlik väikesadam 2014


KL mereüksuste arenguvajadusest väikesadamates


Keskkonnakaitselise informatsiooni levitamine


20.02.2014 Euroopa Komisjon esitles uut Euroopa ranniku- ja mereturismi stratreegiat. Press release - Komisjon esitleb uut Euroopa ranniku- ja mereturismi strateegiat


16.12.2010 arutas Jaak Reinmets Kasepää vallavalitsuse ametnikega Kasepää valda rajatavate kalasadamate probleeme ja konsulteeris sadamatele väljastatavate projekteerimistingimuste osas.


15.12.2010 viibis Jaak Reinmets EVSL esindajana keskkonnaminister Jaanus Tamkivi poolt looduskaitse 100. juubeliaasta lõpetamisele pühendatud vastuvõtul.


13-14.12.2010 viibisid EVSL juhatuseliikmed Urmas Laur ja Jaak Reinmets Pihkvas, kus toimus rahvusvaheline Peipsi koostööfoorum. Urmas Laur tegi ettekande Mustvee Sadamast ja tutvustas sadama rekonstrueerimisplaane. Jaak Reinmets tegi ettekande Peipsi järve ääres asuvate Eesti ja Vene sadamate koostöövõimalustest ja tutvustas Omedusse planeeritavat kala-ja kaubasadamat.Kohtuti erinevate Venemaa ametkondade esindajatega ja arutati koostöövõimalusi.


14.01.2010 kohtus Jaak Reinmets Siseministeeriumi töötaja Kadri Jushkiniga.
Kohtumisest võttis osa ka Atla sadama esindaja Robert Helk. Arutluse teemaks oli väikesadamate osalemine Euroopa territoriaalse koostöö programmidest.


07.01.2010 võttis Jaak Reinmets osa MTÜ Saarte Kalandus juhatuse nõupidamisest.


15.12.2009 saatis Jaak Reinmets kirja minister Juhan Partsile, milles viitas probleemidele väikesadamate rahastamisel. Kirja tekst koduleheküljel.


11.12. 2009 kohtus Jaak Reinmets EAS juhatuse liikme Tarmo Leppojaga. Arutamisel olid EAS võimalused väikesadamate arendamisega seotud projektide finantseerimisega.


02.12.2009  kohtus Jaak Reinmets Omedus Peipsi Kalanduspiirkonna liikmetega ja viibis juhatuse koosolekul.


27.11.2009 kohtus Jaak Reinmets Majandus-ja Kommunikatsiooniministri Juhan Partsi ja nõunik Rasmus Ruudaga. Teemaks oli väikesadamate arendamine. Kohtumisel viibisid veel Tiiu Kupp, Saarte Kalanduse tegevjuht ja Valjala vallavanem Kaido Kaasik. Härra Parts lubas suurendada ministeeriumi toetust väikesadamate arendamiseks. Kohtumine kestis ca 1,5 tundi.


19.11.2009  viibis Jaak Reinmets Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi Merenduspoliitika töörühma koosolekul.


17.11.2009
Jaak Reinmets
viibis Keskkonnaministeeriumis nõupidamisel, milles arutati sadamate ehitamisega, eeskätt süvendustööde teostamisega seotud seadlusandlust. Täpsem viide koduleheküljel.
 

* EAS-i rahastamisvõimalused, vastuskiri 25.09.2009

Saadan Teile kokkuvõtte sellest, millised on väikesadamate toetamise võimalused EAS-i kaudu. 250909_Väikesadamate_arendamise_toetused_EAS.doc
Lugupidamisega,
Viivika Tamme
EAS Ettevõtluskeskkonna divisjon arenduskonsultant
Tel: 627 9731
GSM: 50 63 792

* Teadaanne


Kutsume Teid osalema Kuressaare Merepäevadel toimuvale merepäevapoliitika konverentsile "Tösised jutud messis". Konverents toimub 31. juulil kell 14.30 - 18.30 Kuressaares, GO Spa konverentsisaalis Gotland. Ürituse fookuses on Eesti ja Saaremaa väikesadamate areng. Kavatseme ettekannete, arutelude ja nõupidamise tulemusena jõuda lähitulevikus toimuvate konkreetsete tegudeni.
Ootame osalema kõiki, kes tunnevad end valdkonnaga seotud olevat ning soovivad sõna sekka ütelda. Täpsemat infot konverentsi kohta saate Kuressaare Merepäevade kodulehelt http://www.merepaevad.ee/?id=13208. Korraldusliku poole tagamise huvides oleme tänulikud, kui teatate oma osalemisest ette, vastates käesolevale mailile või helistades telefonil 372 453 9145.


* Teadaanne


Lugupeetud kolleegid!

Teavitame teid, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on saatnud ministeeriumitele kooskõlastamiseks Meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Oleksime tänulikud, kui teie organisatsioon samuti leiaks võimaluse selle tekstiga tutvumiseks ja vajadusel oma seisukoha andmiseks. 
Tekst on leitav õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemis e-õigus:
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=253536

Palume teie tagasisidet hiljemalt 30. aprillil 2009.

 

Austusega,
Andres Lippmaa
Lennundus- ja merendusosakonna juhataja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tel.: 6397 607
fax  6313 660
gsm 51 25252

 

02.03.2009. Väikesadamate Liidu uudised

Väikesadamate Liidu juhatuse liiget Heller Sööli autasustati Vabariigi presidendi poolt 4 klassi Valgetähe ordeniga. Eelnevalt on autasustatud Vabariigi presidendi poolt sama ordeniga EVSL Nõukoja liiget Leo Filippovit. See tähendab, et meie juhtkonda on valitud õiged mehed.

Rahvusvaheline Sinilipu organisatsioon on kontakteerunud EVSL-ga ja teinud ettepaneku, et Väikesadamate Liit aitaks taastada Eestis Sinilipu liikumise.

EVSL-st kuuluvad Majandusministeeriumi juurde loodud Merenduskomisjoni Jaak Reinmets, Leo Filippov Saare Maakonnast ja Mustveest Urmas Laur ja Mati Kepp.

Asjaolu, et Mustvee Linnavalitsusest kuulub merenduskomisjoni kaks inimest, näitab, kui tõsiselt suhtub Mustvee Linnavalitsus  Eesti merenduspoliitika väljatöötamisse. Tänu neile on hakatud Merenduskomisjonis tegelema ka Eesti sisevete probleemidega.

Tänu EVSL liikmete ja teiste meresõprade tegevusele tehti muudatus Riigikogus menetlemisel oleva Sadamaseaduse eelnõusse. Riigikogu Majanduskomisjoni vastavast istungist võtsid osa ka Jaak Reinmets ja kalurite esindaja Tiiu Kupp. Väikesadamate ehitusloa ja kasutusloaga seotud riigilõivud on samas suurusjärgus tavaliste samaväärsete ehitusobjektide riigilõivudega.

Jaak Reinmets tegi Keskkonnaministeeriumile kirja, et vaadataks üle siseveekogudel asuvate sadamate vee-erikasutusloaga kaasnevad probleemid. Näiteks on siseveekogudel asuvate sadamate rekonstrueerimisel vaja  teha keskkonnamõjude hindamist, kui süvendustööde maht on suurem kui 500 kuupmeetrit. Mere ääres asuvatel sadamatel algab keskkonnamõjude hindamise nõue siis, kui süvendustööde maht on suurem kui 10 000 kuupmeetrit.

Jaak Reinmets on osalenud EVSL esindajana ja lektorina erinevatel nõupidamistel ja koolitustel, millised on läbi viidud seoses PRIA abirahadega kalasadamate rekonstrueerimiseks.

 

15. oktoobril kell 12.00 toimub Mustvee Kultuurikeskuses Väikesadamate infopäev. Infopäeva korraldab Eesti Väikesadamate Liit ja päeva käigus on võimalik kohtuda keskkonnakaitse, merenduse ja sadamatega tegelevate ametkondade spetsialistidega.


29. oktoobril kell 10.30 Kasepää rahvamajas (Jõgevamaa) toimub Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu üldkoosolek. Päevakord:

Püügireziimi ettevalmistus 2009. a. I poolaastaks (ettepanekud Eesti-Vene läbirääkimistele

Jooksvad küsimused

 

29. oktoobril kell 13.00 Kasepää rahvamajas Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek.

Päevakorras:

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu põhikirja muudatuste sisse viimine.

Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu tegevuskava muutmine.

Jooksvad küsimused.

Oodatud on tegevusgrupi liikmed ja ka uued liikmed.

Info telefonil 5175583 või e-mailil: pkak@pkak.ee
urmas@mustveelv.ee

 

25.09.2008. Väikesadamate infopäevad                                                          

Eesti Väikesadamate Liit on korraldanud traditsiooniliselt iga kahe aasta tagant kõigis mereäärsetes maakondades ja Mustvees infopäevi, et luua kõigile väikesadamate omanikele ja taastajatele otsene võimalus kohtumiseks merenduse, keskkonnakaitse ja sadamatega tegelevate ametkondade spetsialistidega.

Samuti annavad infopäevad sadamatega tegelevatele ja uusi seadusi ja õigusakte väljatöötavatele ametnikele võimaluse saada tagasisidet seaduste reaalse kasutuse ja võimalike parandusettepanekute kohta.

 

Käesoleval 2008 aastal toimuvad infopäevad

Kuressaare   SPA Hotell Meri. 10 oktoober.  Algus kell 11.00  Osa võtavad ka Hiiumaa omavalitsuste ja sadamate esindajad ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. 

Mustvee Kultuurikeskus, Mustvee linn, Tartu mnt 12, toimub 15 okt. kell 12.00.

Vergi sadam, Vihula vald, Vergi küla, toimub 28 oktoober, kell 12.00.

Pärnu Maaparandusbüroo, Pärnu , Kerese 4, toimub  4 november, kell 12.00.

Toila Vallamaja, Toila alevik,  Pikk tn 13 A, toimub 13 november, kell 12.00

Haapsalu, Läänemaa Arenduskeskus. Lihula mnt 3, toimub 19 nov. kell 12.00. Harju maakonna infopäev peetakse 2008 aasta detsembrikuus

Infopäevade materjalide alusel koostatakse väikesadamate infotrükis


19.09.2006. Valmis Väikesadamate Liidu uus koduleht

Meil on heameel tervitada lugejat meie uuel kodulehel. Loodame, et uus koduleht annab senisest parema ülevaate Väikesadamate Liidu eesmärkidest ja tegevusest. Ootame ka igakülgset tagasisidet ja ettepanekuid kodulehe edasiseks täiustamiseks meie lugejalt.

 

24.07.2006. 2006. aasta parimaks väikesadamaks valiti Toila sadam.

Parima väikesadama tiitli 2006 pälvis Toila sadam. Toila kohalikule omavalitus on aastate jooksul suutnud sadama väljaehitamisse sihiteadlikult investeerida nii omavahendeid kui välisprogrammide abi. Rajatud on korralik sadamahoone, purjejahtide kai ja kommunikatsioonidega. Välja on ehitatud slipp väiksematele kala-paatidele, samuti parkimis- ja ladustamisplatsid. Sadamas on korralikud reovete kogumismahutid. Sadamahoonesse on leidnud koha 100-külastajale mõeldud kõrtsi osa. Sadama naabruses olev supelranda on rajatud välisvee- ja kanalisatsioonitrassid koos väliduššide, joogikohtade ja WC-ga.

 

07.05.2006. EVSL algatab pärimuse kogumise: “Puud maamärkidena meresõidul”

Meresõidu märkidena kasutatud ja kasutatavad rannapuud on osa meie meresõidu ajaloo pärandkultuurist. Seetõttu on vaja kokku koguda teadaolevad meresõiduga ja kalapüügiga seonduvad mälestused, pärimused ja lood rannapuudest ning rannametsadest.  Huvi pakuvad kõik juhtumid, mis seonduvad meresõidu ja kalapüügi praktikaga läbi ajaloo, sõltumata sellest kas on tegemist istutatud puudega, puude grupiga, metsaga või on orientiirideks valitud looduslikud objektid. Huvi pakuvad ka vastavad kohanimed ja legendid. Eriti hinnatud on pärimust ilmestavad fotod või joonistused.  EVSL on tänulik igasuguse teadaandmise korral, mis võib kaasa aidata käsitletava teema arendamisele ja aidata täita Eesti merekultuuris olevat pärimuslünka. Asjakohasel teemal saab ühendust võtta: Leo Filippov, tel 4571640, e-post: leo@saare.ee Aadress: Sõrve mnt 22, 93201 SALME Saaremaa

 

01.03.2006. Ilmus EVSL Infoleht 2006 

Ilmus neljas Väikesadamate Liidu infoleht 2006. Tasuta infolehte levitatakse Eesti mereäärsetes omavalitsustes ja infopäevadel. Infoleht sisaldab EVSL tegevuse ülevaate, artiklid Toila sadama arengust, Euroopa rahade kaasamisest väikesadamate arengusse, sadamate planeerimisest, rajamisest ja keskkonnamõjude hindamisest, RIKS meresidevõrgust ja palju muud huvitavat lugemist.


12.11.2005. President Arnold Rüütel valiti Väikesadamate Liidu auliikmeks

EVSL-i juhatuse otsusega nimetati president Arnold Rüütel Väikesadamate Liidu auliikmeks. Kohtumisel presidendilosssis luges juhatuse esimees Jaak Reinmets ette juhatuse otsuse presidendi nimetamisest EVSL-i auliikmeks. Järgneva arutelu käigus kanti ette ka EVSL-i pöördumine president Arnold Rüütlile. Pöördumise temaatika najal arutleti pikalt väikesadamate vajalikkusest rannapiirkondade arengus nii majanduslikus kui ka kultuuriloolises kontekstis. Eraldi leidis käsitlemist seadusandlik ja majanduslik pool sadamate planeerimisel, ehitamisel ning ekspluateerimisel. Liidu esimees Jaak Reinmets rõhutas ebanormaalset olukorda Euroopa tõukefondide kasutamisel, kus väikesadamaid ei käsitleta mitte infrastruktuuri osadena, vaid vesiharrastuse kohtadena. Härra president lubas pöördumise teatavaks võtta ja sellega edasi töötada. Ta tänas EVSL osutatud usalduse eest ja soovis head tööindu.
7kh